woensdag 1 juni 2011

Geboorte van een vriend

zoals je aan het water mij vertelde over het leven
en hoe het geen voldoening bracht, precies zo
zag ik ons decennia later zitten langs het water
met de hengels zonder spanning en hoe je zou

vertellen dat het leven niet gebracht heeft wat
je ervan verwacht had. ik zou instemmen en
richting de wind kijken waar het einde is van
onder mijn stoel pakte ik nog een borrel en dronk

met je op het leven die avond aan het water en we
rookten het pakje sigaretten leeg en bejubelden
het studentenleven en de studiefinanciering.

wat we achterlieten bij het bankje was een hoop
sigaretten, de nageboorte van onze vriendschap
en in het hout gekrast het beste moet nog komen.